Acommodation Farm Product Activities Gallery  About Us 

Sheep Home - ฟาร์มแกะสไตล์ชาวไร่อังกฤษ พร้อมให้นักท่องเที่ยวแวะเยี่ยมชม ถ่ายรูปและให้อาหารน้องแกะอย่างเป็นกันเอง โดยมีฝูงแกะต้วน้อยคอยต้อนรับเหล่านักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น


Montana Farm Cotswolds

199 หมู่ 6 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครรราชสีมา 30370

Facebook Page: facebook.com/montanafarm2016
Email: montanafarmcenter@gmail.com
Tel.: 044-228-376, 098-345-1900, 084-834-4880
Fax : 02-554-9402

Copyright 2014 montana-farm.com All rights reserved.
 
  
view